Thursday, December 29, 2011

=)

Siapa yang berani mencintai, maka dia harus bersedia untuk menikahi..
Bukankah dengan menikah, mereka akan disejajarkan Rasulullah SAW dengan mujahid
fii sabilillah yang dijanjikan akan mendapat pertolongannya!

Kerana kata Baginda, tiga golongan yang mendapat bantuan Allah adalah mereka yang menikah untuk memelihara kesucian diri, hamba yang hendak membayar kemerdekaan dirinya, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah.

~ (HR Ahmad, Turmudzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah)

No comments: