Tuesday, August 23, 2011

=D

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk...." -Al Qashash 28:56

"Ya Tuhan kami, JANGAN lah Engkau jadikan HATI kami CONDONG kepada KESESATAN setelah Engkau berikan PETUNJUK kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami RAHMAT dari sisi Engkau; kerana sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi..." - Al Imran 3:8

No comments: